Aktualności


Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania oraz zmiana postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego.

Drodzy Klienci,
Nowa Telefonia Sp. z o.o., świadczący usługę pod marką Nowa Telefonia, pragnie poinformować,
że od 1 lipca 2022 roku z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej,
Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmianie ulegną opłaty wymienione w Polityce
Uczciwego Korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat dodatkowych doliczanych za transmisję danych,
połączenia głosowe oraz SMS, w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego
korzystania przez Klientów z usług roamingu.

  • 0,12 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
  • 0,03 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
  • 0,02 zł za wysłaną wiadomość SMS;
  • 11,59 zł za każdy 1 GB (1024 MB) transmisji danych (rozliczane co 1 KB).
Dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za MMS (0,01 zł za wysłaną wiadomość) pozostaje bez zmian. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r.
Nowa Telefonia wprowadza blokadę połączeń z sieciami satelitarnymi na statkach, promach i w samolotach (blokada sieci nienaziemnych).
Nowa Telefonia wprowadza również zmiany w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Nowa Telefonia”
polegające na aktualizacji postanowień dotyczących warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego w § 8a pt.
„Warunki i jakość usługi roamingu międzynarodowego”. Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany w Regulaminie Usługi „Limiter DATA w roamingu”. Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 01.07.2022 r. Na naszej stronie internetowej www.nowa-telefonia.pl dostępna jest treść aktualnych dokumentów.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Nowa Telefonia
pod numerem 22 2926496, 801 911 013.
Warszawa, 31 maja 2022 r.


Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania

Szanowny Kliencie,
Nowa Telefonia Sp. z o.o., pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegną opłaty wymienione w Polityce Uczciwego Korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat dodatkowych doliczanych za transmisję danych w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez Klientów z usług roamingu do kwoty 14,36 zł brutto za każdy 1 GB (1024 MB) transmisji danych (rozliczane co 1 MB). Dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za wykonywanie lub odbieranie połączeń głosowych, MMS i SMS pozostaje bez zmian. Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 31.12.2021 r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerami +48 22 2926496 albo na adres e-mail: bok@nowa-telefonia.pl
Pozdrawiamy
Zespół Nowa Telefonia


Opłata za połączenia i SMS-y międzynarodowe z Polski do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu pozostaje bez zmian.

Drodzy Klienci,
Nowa Telefonia Sp z o.o., informuje, że zgodnie z obowiązującym artykułem 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120, od dnia 15 maja 2021 r. opłata za połączenia i SMS-y międzynarodowe z Polski do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu pozostaje bez zmian:

  • 1,00 zł brutto – opłata za minutę połączenia głosowego międzynarodowego
  • 0,31 zł brutto – opłata za SMS międzynarodowy
Aktualne Cenniki znajdują się na naszej stronie internetowej w strefie Abonenta.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 22 2926496 lub na adres e-mail: bok@nowa-telefonia.pl


Informacja o zmianach w umowie i regulaminie

Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. ulegną zmianie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z wejściem w życie w tym dniu niektórych przepisów art. 14 ustawy z dnia z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875).


Zmiany w cennikach Nowa Telefonia Sp. z o.o. - obniżenie ceny za połączenie i sms międzynarodowy


W okresie od 15 maja 2019 r. na podstawie zmiany przepisów prawa unijnego obniżamy ceny międzynarodowych połączeń głosowych i SMS-ów do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które obowiązywały konsumentów w ofertach na abonament w stacjonarnej i mobilnej sieci Nowa Telefonia Sp. z o.o.
W związku z tym, w obowiązujących Państwa Cennikach, od wyżej wskazanej daty, wprowadziliśmy następujące zmiany:
- obniżyliśmy opłaty za połączenia głosowe międzynarodowe do państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu do 1,00 PLN/minutę;
- w ramach opłat za SMS międzynarodowe również wprowadziliśmy rozróżnienie na Strefy taryfowe. W związku z tym Strefa taryfowa „0” dotyczyć będzie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, natomiast w Strefie taryfowej „1” wskazaliśmy pozostałe kraje;
- obniżyliśmy opłaty za SMS wychodzące międzynarodowe do państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu do 0,31 PLN/sztukę.
Na naszej stronie internetowej http://www.nowa-telefonia.pl znajdą Państwo treść aktualnych Cenników.
Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 15 maja 2019 r.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerami +48 222926496 albo (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub na adres e-mail: bok@nowa-telefonia.pl
Pozdrawiamy
Nowa Telefonia
Warszawa, 15 kwietnia 2019 r.


Informacja RODO Nowa Telefonia Sp. z o.o.

W związku z faktem, że począwszy od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wprowadzi ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, poniżej przesyłamy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, przez naszą firmę i Państwa uprawnienia z tym związane:


Informacja o zmianach w umowie i regulaminie

Informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018 r. ulegną zmianie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 1118).