Aktualności

Zmiany w cennikach Nowa Telefonia Sp. z o.o. - obniżenie ceny za połączenie i sms międzynarodowy


W okresie od 15 maja 2019 r. na podstawie zmiany przepisów prawa unijnego obniżamy ceny międzynarodowych połączeń głosowych i SMS-ów do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które obowiązywały konsumentów w ofertach na abonament w stacjonarnej i mobilnej sieci Nowa Telefonia Sp. z o.o.
W związku z tym, w obowiązujących Państwa Cennikach, od wyżej wskazanej daty, wprowadziliśmy następujące zmiany:
- obniżyliśmy opłaty za połączenia głosowe międzynarodowe do państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu do 1,00 PLN/minutę;
- w ramach opłat za SMS międzynarodowe również wprowadziliśmy rozróżnienie na Strefy taryfowe. W związku z tym Strefa taryfowa „0” dotyczyć będzie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, natomiast w Strefie taryfowej „1” wskazaliśmy pozostałe kraje;
- obniżyliśmy opłaty za SMS wychodzące międzynarodowe do państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu do 0,31 PLN/sztukę.
Na naszej stronie internetowej http://www.nowa-telefonia.pl znajdą Państwo treść aktualnych Cenników.
Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 15 maja 2019 r.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerami +48 222926496 albo (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub na adres e-mail: bok@nowa-telefonia.pl
Pozdrawiamy
Nowa Telefonia
Warszawa, 15 kwietnia 2019 r.


Informacja RODO Nowa Telefonia Sp. z o.o.

W związku z faktem, że począwszy od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wprowadzi ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, poniżej przesyłamy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, przez naszą firmę i Państwa uprawnienia z tym związane:


Informacja o zmianach w umowie i regulaminie

Informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018 r. ulegną zmianie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 1118).