APN

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 20 sierpnia 2019 r. nr RKR-2/2019 Nowa Telefonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. praktyki polegającej na możliwości wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli Nowej Telefonii poprzez wskazywanie lub sugerowanie, że:
a) reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
b) dokumenty, które dają do podpisania, dotyczą zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci mieli zawrzeć nową umowę z Nową Telefonią i zmienić dostawcę usług.
W celu wyeliminowania skutków tej praktyki Spółka każdemu konsumentowi, który pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a dniem wydania niniejszej decyzji złożył skargę dotyczącą ww. kwestii, przekaże rekompensatę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Szczegóły dotyczące powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej na stronie www.nowa-telefonia.pl
    Czytaj całą treść decyzji nr RKR-2/2019"

APN MojaGSM

Opis

APN Moja GSM zapewnia dostęp do Internetu. Przeznaczony jest dla nowoczesnych smartfonów z systemami iOS, Android i Windows Phone.

Opłaty

Ceny połączeń z Internetem za pośrednictwem APN są zgodne z Twoim planem taryfowym.

Konfiguracja

APN można skonfigurować w ustawieniach telefonu. W zależności od modelu telefonu i wersji oprogramowania znajduje się on w różnych miejscach i wystepuje pod nazwą "APN", "Punkty dostępu" lub "Nazwy punktów dostępu" (np. w Android 5.0.2: Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Nazwy punktów dostępu)

Internet

Nazwa: internet

APN: internet

MMS

Nazwa: mms

APN: mms.mojagsm.pl