internet lte mobilny

TRANSFER DANYCH ABONAMENT
CENA (z kartą sim)
2 GB z kartą SIM
9,99 zł
10 GB z kartą SIM
24,99 zł
30 GB z kartą SIM
36,99 zł
BEZ LIMITU
48,99 zł
100 GB
do wykorzystania w porze nocnej
5,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.