Roaming

Roaming w Twojej ofercie!

Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania oraz zmiana postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego.

Nowa Telefonia Sp. z o.o., świadczący usługę pod marką Nowa Telefonia, pragnie poinformować, że od 1 lipca 2022 roku z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmianie ulegną opłaty wymienione w Polityce Uczciwego Korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat dodatkowych doliczanych za transmisję danych, połączenia głosowe oraz SMS, w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez Klientów z usług roamingu.


Wysokość dodatkowych opłat w Roamingu Regulowanym od 1 lipca 2022 r.:

  • 0,12 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
  • 0,03 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
  • 0,02 zł za wysłaną wiadomość SMS;
  • 11,59 zł za każdy 1 GB (1024 MB) transmisji danych (rozliczane co 1 KB).

Dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za MMS (0,01 zł za wysłaną wiadomość) pozostaje bez zmian. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r. Nowa Telefonia wprowadza blokadę połączeń z sieciami satelitarnymi na statkach, promach i w samolotach (blokada sieci nienaziemnych). Nowa Telefonia wprowadza również zmiany w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Nowa Telefonia” polegające na aktualizacji postanowień dotyczących warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego w § 8a pt. „Warunki i jakość usługi roamingu międzynarodowego”. Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany w Regulaminie Usługi „Limiter DATA w roamingu”. Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 01.07.2022 r. Na naszej stronie internetowej www.nowa-telefonia.pl dostępna jest treść aktualnych dokumentów.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Nowa Telefonia pod numerem 22 2926496, 801 911 013.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają cenniki usług. Nowe zaktualizowane cenniki znajdują się poniżej: