telefon stacjonarny

Abonament Darmowe minuty Połączenia
lokalne
Połączenia
strefowe
Połączenia
komórkowe
krajowe
Połączenia
zagraniczne
stacjonarne
I strefa

29,99 zł
domowy 30

30 minut na połączenia
lokalne i międzystrefowe
krajowe
0,18 zł 0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

37,99 zł
domowy 60

60 minut na połączenia
lokalne i międzystrefowe
krajowe
0,18 zł 0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

44,99 zł
domowy 100/60

100 minut na połączenia
lokalne i międzystrefowe krajowe
i 60 minut na połączenia
komórkowe krajowe
0,18 zł 0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

49,99 zł
domowy
bez ograniczeń

nielimitowane połączenia do sieci
lokalnej i międzystrefowej
brak opłaty brak opłaty 0,20 zł 0,34 zł

64,99 zł
domowy bez limitu

bez limitu na połączenia
stacjonarne i komórkowe krajowe
+ 120 minut do USA stacj. i kom. oraz
do UE na poł.stacj.
brak opłaty brak opłaty brak opłaty 0,34 zł