telefon stacjonarny

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 20 sierpnia 2019 r. nr RKR-2/2019 Nowa Telefonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. praktyki polegającej na możliwości wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli Nowej Telefonii poprzez wskazywanie lub sugerowanie, że:
a) reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
b) dokumenty, które dają do podpisania, dotyczą zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci mieli zawrzeć nową umowę z Nową Telefonią i zmienić dostawcę usług.
W celu wyeliminowania skutków tej praktyki Spółka każdemu konsumentowi, który pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a dniem wydania niniejszej decyzji złożył skargę dotyczącą ww. kwestii, przekaże rekompensatę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Szczegóły dotyczące powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej na stronie www.nowa-telefonia.pl
    Czytaj całą treść decyzji nr RKR-2/2019"

Abonament Darmowe minuty Połączenia
lokalne
Połączenia
strefowe
Połączenia
komórkowe
krajowe
Połączenia
zagraniczne
stacjonarne
I strefa

29,99 zł
domowy 30

30 minut na połączenia
lokalne i międzystrefowe
krajowe
0,18 zł 0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

37,99 zł
domowy 60

60 minut na połączenia
lokalne i międzystrefowe
krajowe
0,18 zł 0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

44,99 zł
domowy 100/60

100 minut na połączenia
lokalne i międzystrefowe krajowe
i 60 minut na połączenia
komórkowe krajowe
0,18 zł 0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

49,99 zł
domowy
bez ograniczeń

nielimitowane połączenia do sieci
lokalnej i międzystrefowej
brak opłaty brak opłaty 0,20 zł 0,34 zł

64,99 zł
domowy bez limitu

bez limitu na połączenia
stacjonarne i komórkowe krajowe
+ 120 minut do USA stacj. i kom. oraz
do UE na poł.stacj.
brak opłaty brak opłaty brak opłaty 0,34 zł