kariera

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 20 sierpnia 2019 r. nr RKR-2/2019 Nowa Telefonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. praktyki polegającej na możliwości wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli Nowej Telefonii poprzez wskazywanie lub sugerowanie, że:
a) reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
b) dokumenty, które dają do podpisania, dotyczą zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci mieli zawrzeć nową umowę z Nową Telefonią i zmienić dostawcę usług.
W celu wyeliminowania skutków tej praktyki Spółka każdemu konsumentowi, który pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a dniem wydania niniejszej decyzji złożył skargę dotyczącą ww. kwestii, przekaże rekompensatę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Szczegóły dotyczące powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej na stronie www.nowa-telefonia.pl
    Czytaj całą treść decyzji nr RKR-2/2019"

Dla osób zainteresowanych pracą w naszej firmie przygotowaliśmy 2 oferty pracy!


Praca w biurze:

Poszukujemy osób do pracy biurowej, z dobrą znajomością obsługi komputera, pakietu biurowego OpenOffice, oraz podstawowymi informacjami z obsługi standardów internetowych (poczta e-mail, strony WWW). Aby otrzymać więcej informacji, wyślij do nas swoje dokumenty aplikacyjne na adres email: bok@nowa-telefonia.pl


Przedstawiciel handlowy

Dla osób zainteresowanych pracą jako przedstawiciel handlowy. Zapewniamy szczegółowe i rzetelne szkolenia wraz z materiałami jako solidne przygotowanie do pracy. Przedstawiciele otrzymują od nas samochody służbowe. Każdy ma szansę na premię oraz awans. Więcej informacji uzyskasz wysyłając do nas swoje dokumenty aplikacyjne pod adres email: bok@nowa-telefonia.pl