GSM Mobilny

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 20 sierpnia 2019 r. nr RKR-2/2019 Nowa Telefonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. praktyki polegającej na możliwości wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli Nowej Telefonii poprzez wskazywanie lub sugerowanie, że:
a) reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
b) dokumenty, które dają do podpisania, dotyczą zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci mieli zawrzeć nową umowę z Nową Telefonią i zmienić dostawcę usług.
W celu wyeliminowania skutków tej praktyki Spółka każdemu konsumentowi, który pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a dniem wydania niniejszej decyzji złożył skargę dotyczącą ww. kwestii, przekaże rekompensatę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Szczegóły dotyczące powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej na stronie www.nowa-telefonia.pl
    Czytaj całą treść decyzji nr RKR-2/2019"

ABONAMENT
KARTA SIM
DARMOWE MINUTY POŁACZENIA
STACJONARNE
KRAJOWE ZA 1 MIN.
POŁĄCZENIA
KOMÓRKOWE
SMS/MMS

9,99 zł
moja oszczędny

darmowe połaczenia
wewnątrz sieci GSM mobilnej
Nowa Telefonia
0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł

19,99 zł
moja bez ograniczeń

bez ograniczeń na połączenia
komórkowe krajowe
+ 1GB Internet
0,22 zł brak opłaty 0,19 zł

18,99 zł
moja bez ograniczeń *
(z inną usługą)

bez ograniczeń na połączenia
komórkowe krajowe
oraz w roamingu w UE
+ 1GB Internet
0,22 zł brak opłaty 0,19 zł

24,99 zł
NO LIMIT

nielimitowane połączenia do sieci
stacjonarnej i komórkowej krajowej
oraz w roamingu w UE + 3GB Internet
brak opłaty brak opłaty 0,19 zł

22,99 zł
NO LIMIT *
(z inną usługą)

nielimitowane połączenia do sieci
stacjonarnej i komórkowej krajowej
oraz w roamingu w UE + 3GB Internet
brak opłaty brak opłaty 0,19 zł

29,99 zł
NO LIMIT + SMS i MMS

nielimitowane połączenia
do sieci stacjonarnej i komórkowej krajowej
+ sms-y i mms-y oraz połączenia
w roamingu w UE + 7GB Internet
brak opłaty brak opłaty brak opłaty

24,99 zł
NO LIMIT + SMS i MMS*
(z inną usługą)

nielimitowane połączenia do sieci
stacjonarnej i komórkowej krajowej
+ sms-y i mms-y oraz połączenia
w roamingu w UE + 7GB Internet
brak opłaty brak opłaty brak opłaty

*Cena abonamentu GSM przy zakupie innej usługi.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

WAŻNE DOKUMENTY:
 •    Cennik szczegółowy
 •    SWP "Abonamenty Nowa Telefonia obowiązujące od 12.02.2018"


 • MAXCOM MM 720 BB

  Sprawdź

  MAXCOM MM 237

  Sprawdź

  MAXCOM MS505

  Sprawdź

  KRUGER&MATZ KM0425

  Sprawdź