promocje

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 20 sierpnia 2019 r. nr RKR-2/2019 Nowa Telefonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. praktyki polegającej na możliwości wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli Nowej Telefonii poprzez wskazywanie lub sugerowanie, że:
a) reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
b) dokumenty, które dają do podpisania, dotyczą zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci mieli zawrzeć nową umowę z Nową Telefonią i zmienić dostawcę usług.
W celu wyeliminowania skutków tej praktyki Spółka każdemu konsumentowi, który pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a dniem wydania niniejszej decyzji złożył skargę dotyczącą ww. kwestii, przekaże rekompensatę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Szczegóły dotyczące powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej na stronie www.nowa-telefonia.pl
    Czytaj całą treść decyzji nr RKR-2/2019"

GSM NO LIMIT

nielimitowane

połączenia do sieci stacjonarnej i komórkowej krajowej oraz w roamingu w UE + 3 GB Internet

22,99 zł

"GSM MOBILNY"

MOJA
BEZ OGRANICZEŃ

nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych krajowych oraz w roamingu w UE + 1GB Internet

MOJA BEZ OGRANICZEŃ
(z inną usługą)*

nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych krajowych oraz w roamingu w UE + 1GB Internet


NO LIMIT

nielimitowane połączenia
do sieci stacjonarnej i komórkowej krajowej oraz w roamingu w UE
+ 3GB Internet

* Cena abonamentu GSM przy zakupie innej usługi.


NO LIMIT
(z inną usługą)*

nielimitowane połączenia
do sieci stacjonarnej i komórkowej krajowej oraz w roamingu w UE
+ 3GB Internet

NO LIMIT
+ SMS i MMS

nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnej i komórkowej krajowej
+ sms-y i mms-y oraz połączenia w roamingu w UE + 7GB Internet

NO LIMIT
+ SMS i MMS (z inną usługą)*

nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnej i komórkowej krajowej
+ sms-y i mms-y oraz połączenia w roamingu w UE + 7GB Internet

* Cena abonamentu GSM przy zakupie innej usługi.

SAMSUNG GALAXY J3 2017

34,99 zł

dzierżawa telefonu

APPLE IPHONE SE

70,99 zł

dzierżawa telefonu

SAMSUNG GALAXY S8

114,99 zł

dzierżawa telefonu

HUAWEI P10

103,99 zł

dzierżawa telefonu


"GSM STACJONARNY"

GSM
OSZCZĘDNY

darmowe połączenia
wewnątrz sieci
mobilnej
Nowa Telefonia

GSM
PODSTAWOWY

30 minut
na połączenia lokalne
i międzystrefowe
krajowe

GSM
BEZ OGRANICZEŃ

nielimitowne
połączenia lokalne i międzystrefowe
krajowe

GSM
BEZ LIMITU

nielimitowne
połączenia stacjonarne
i komórkowe
krajowe

MAXCOM 462 BB

6,99 zł

dzierżawa telefonu

MAXCOM MM 428

4,99 zł

dzierżawa telefonu

MAXCOM MM 715

19,99 zł

dzierżawa telefonu

MAXCOM MM 28D

8,99 zł

dzierzawa telefonu