telefon gsm stacjonarny

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 20 sierpnia 2019 r. nr RKR-2/2019 Nowa Telefonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. praktyki polegającej na możliwości wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli Nowej Telefonii poprzez wskazywanie lub sugerowanie, że:
a) reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
b) dokumenty, które dają do podpisania, dotyczą zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci mieli zawrzeć nową umowę z Nową Telefonią i zmienić dostawcę usług.
W celu wyeliminowania skutków tej praktyki Spółka każdemu konsumentowi, który pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a dniem wydania niniejszej decyzji złożył skargę dotyczącą ww. kwestii, przekaże rekompensatę w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Szczegóły dotyczące powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej na stronie www.nowa-telefonia.pl
    Czytaj całą treść decyzji nr RKR-2/2019"

Abonament karta sim Darmowe minuty Połączenia
stacjonarne krajowe
za 1 min.
Połączenia
komórkowe
krajowe
Połączenia
zagraniczne
stacjonarne I strefa

22,99 zł
gsm oszczędny

darmowe połączenia
wewnątrz sieci mobilnej
Nowa Telefonia
0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

24,99 zł
podstawowy

30minut na połączenia
lokalne i międzystrefowe
krajowe
0,18 zł 0,20 zł 0,34 zł

39,99 zł
gsm bez ograniczeń

nielimitowane połaczenia
lokalne i międzystrefowe krajowe
brak opłaty 0,20zł 0,34 zł

54,99 zł
gsm bez limitu

nielimitowane połączenia
stacjoanrne i komórkowe krajowe
brak opłaty brak opłaty brak opłaty